Virtuelle vingen


Vingen er et av de største og mest uberørte helleristningsfelt
i Europa, med over 2000 ristninger.
Vingen ligger innerst i Vingepollen i Bremanger kommune
Bergkunsten her er ca 6000 år gammel. Virtuelle Vingen er et prosjekt for
å dokumentere Vingen med fotogrammetri. Her finner du i tillegg informasjon,
bilder, forskningsartikler, videoer og 3d modeller av bergkunsten i Vingen.