Introduksjons Video

by VirtuelleVingenVirtuelle Vingen from on Vimeo.


Virtuelle Vingen er et prosjekt for å formidle landskapet og bergkunsten i Vingen i Bremanger virtuelt.


Området og helleristningsfeltene er dokumentert på nytt ved hjelp av fotogrammetri. Ut fra disse 3d dataene er landskapet og bergkunstfeltene gjenskapt virtuelt i en spillmotor. Virtuelle Vingen utvikles av Universitetet i Bergen i samarbeid med Arkikon AS, og er finansiert av UiB og Riksantikvaren.Søk
Info

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Arkikon AS og Riksantikvaren.